Suplementacja witaminy D u matek karmiących a u niemowląt – model eksperymentalny

 

Bruce W. Hollis, Carol L. Wagner, Cynthia R. Howard, Myla Ebeling, Judy R. Shary, Pamela G. Smith, Sarah N. Taylor, Kristen Morella, Ruth A. Lawrence, Thomas C. Hulsey

Streszczenie

Cel: Porównanie skuteczności: suplementacja witaminy D3 w ilości 6400 IU (International Unit – jednostka międzynarodowa) wyłącznie u matki, a w ilości 400 IU dziennie u matki oraz niemowlęcia.

Metoda: Wyłącznie karmiące kobiety, zamieszkałe w Charleston w stanie Południowa Karolina, oraz Rochester w stanie Nowy Jork, w okresie 4 do 6 tygodni po porodzie, losowo przyjmujące następujące, dzienne dawki witaminy D3 przez okres 6 miesięcy: 400, 2400 oraz 6400 IU. W grupie przyjmującej dawkę 400 IU, niemowlęta otrzymywały doustnie 400 IU witaminy dziennie. W grupach otrzymujących dawki 2400 oraz 6400 IU, niemowlęta otrzymywały 0 IU dziennie (placebo). Niedobór witaminy D został określony jako 25-hydroxy-vitamin D (25(OH)D) <50 nmol/L. W grupie z dawką 2400 IU wystąpił w 2009 roku znaczący niedobór u niemowląt. U matek surowica krwi, 25(OH)D, stężenie wapnia oraz fosforu, a także stosunek wapnia i kreatyniny w moczu mierzone były na początku, a następnie co miesiąc, natomiast u niemowląt – na początku, a następnie w czwartym oraz siódmym miesiącu.

Wyniki: Z 334 par (matka oraz niemowlę) w grupach z 400 oraz 6400 IU, w 216 (64.7%) miało miejsce karmienie piersią, 148 (44.3%) kontynuowało karmienie piersią do czterech miesięcy, a 95 (28.4%) do siedmiu miesięcy. Niedobór witaminy D u niemowląt karmionych piersią znacząco się podniósł.

W porównaniu z dzienną dawką 400 IU witaminy D3, dzienna dawka 6400 IU należycie oraz znacząco podniosła poziom witaminy D oraz 25(OH)D od punktu wyjścia (P < .0001). W porównaniu z niemowlętami karmionymi piersią, 25(OH)D w grupie 400 IU, otrzymujących suplementację, niemowlęta w grupie 6400 IU (których matki otrzymywały wyłącznie suplement), wyniki okazały się tożsame.
Wnioski: Suplementacja witaminy D u karmiącej matki, w dziennej dawce 6400 IU, dostarcza należytych zasobów do pokarmu kobiecego, zaspokajając tym samym potrzeby niemowlęcia oraz stając się alternatywą dla bezpośredniego podawania niemowlętom tejże witaminy.

(tłumaczyła Martyna)

Link do badań : klik